Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Informatieplicht
 

De kredietgever en desgevallend de kredietbemiddelaar zijn verplicht om voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst informatie bij de consument in te winnen. Zij moeten aan de consument de nodige informatie verschaffen zodat de consument de verschillende aanbiedingen kan vergelijken en aldus een geïnformeerd besluit kan nemen over het sluiten van de kredietovereenkomst. Die informatie wordt op papier of op een duurzame drager verstrekt overeenkomstig het formulier “Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet”. Daarnaast wordt aan de consument ook een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst overgemaakt.

 

De informatie die aan de consument moet worden meegedeeld heeft betrekking op onder andere het soort krediet, de identiteit en ondernemingsnummer van de kredietgever; het kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopening; de duur van de kredietovereenkomst; de debetrentevoet; jaarlijkse kostenpercentage, enz. (artikel 10 en 11 WCK).

 

In geval de communicatie gebeurt via spraaktechnologie dan moet de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de financiële dienst en het jaarlijks kostenpercentage weergegeven worden aan de hand van een representatief voorbeeld en het totale door de consument te betalen bedrag (artikel 11, § 2 WCK)

 

In geval de overeenkomst op verzoek van de consument wordt gesloten op afstand, dan moet de informatie aan de consument meegedeeld worden aan de hand van het formulier voor Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet, onmiddellijk na het sluiten van de kredietovereenkomst (artikel 11, § 3 WCK)

 

Indien een kredietopening wordt aangeboden op een verkooppunt buiten de onderneming van de kredietgever of op afstand, dan moet de kredietgever (of de kredietbemiddelaar) toelichting geven met betrekking tot de voor- en nadelen tussen deze kredietsoort en de verkoop of lening op afbetaling aangegaan voor hetzelfde kredietbedrag, indien deze kredietsoorten worden aangeboden door de kredietgever of de kredietbemiddelaar (artikel 11, § 4 WCK)