Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Debetrentevoet
 

In principe moet elk beding dat ertoe strekt de voorwaarden van de kredietovereenkomst te wijzigen voor niet geschreven worden gehouden. Maar de kredietovereenkomst kan bepalen dat de kosten verbonden aan diensten bestaande uit het opnemen van contanten via een geldautomaat, wanneer zij niet opgenomen zijn in het jaarlijkse kostenpercentage, eenzijdig worden gewijzigd.

Indien dit gebeurt, dan heeft de consument recht om de kredietopening kosteloos op te zeggen binnen een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving van de wijziging (artikel 30 WCK). Deze wijziging kan gedurende de looptijd van de kredietopening slechts eenmaal gebeuren en de initieel voorziene kosten kunnen maximaal met 25% worden verhoogd.

Wanneer de wijziging van de debetrentevoet meer dan 25% bedraagt van de aanvankelijk of voorheen overeengekomen rentevoet en in het geval van overeenkomsten gesloten voor een termijn van meer dan één jaar, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving (artikel 30, § 4 WCK).