De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatief en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. De Orde van Vlaamse Balies heeft de inhoud van deze site met de meeste zorg samengesteld, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. U kan een advocaat zoeken via de site van de OVB www.advocaat.be