Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Betalingsfaciliteiten
 

In het geval dat de financiële toestand van de consument verslechterd is, kan de vrederechter betalingsfaciliteiten toestaan (art. 38 WCK). In sommige gevallen kan dit leiden tot een verhoging van de kosten van de kredietovereenkomst. In dat geval zal de vrederechter het deel van die verhoogde kosten bepalen dat door de consument zal moeten worden gedragen. Daarnaast kan de vrederechter ook uitstel of herschikking van de betaling van schulden (art. 27bis, §1en§2 WCK) toekennen en dit zelfs wanneer de schuldeiser de toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding eist (art. 38, § 1 WCK).

 

De borg moet zich houden aan de betalingsfaciliteiten die door de vrederechter aan de consument werden toegestaan. Wanneer de schuldeiser betaling eist van de borg kan deze laatste ook om betalingsfaciliteiten vragen aan de vrederechter, volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten als bepaald door de artikelen 1337bis tot 1337octies Ger. W. met betrekking tot het toestaan van betalingsfaciliteiten aan de consument inzake consumentenkrediet (art. 38, § 2 en § 3 WCK).