Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Verkrijgen van krediet onder opschortende voorwaarden
 

Telkens een prijs geheel of ten dele zal worden betaald met behulp van een kredietovereenkomst waarbij de verkoper of dienstverlener als kredietgever of kredietbemiddelaar is opgetreden, kan de consument geen enkele verbintenis geldig aangaan te aanzien van de verkoper of de dienstverlener, noch een betaling vorderen van de ene aan de andere, zolang de consument de kredietovereenkomst niet heeft ondertekend (art. 20, lid 1 WCK). Bovendien is elk beding nietig, waarbij de consument zich verbindt, indien het krediet wordt geweigerd, de overeengekomen prijs contant te betalen (art. 20, lid 2 WCK). 

  • Bijvoorbeeld: de heer Janssens koopt een wagen van garage Peeters. In de overeenkomst wordt volgend beding opgenomen:
    De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van een financiering. In het geval dat de koper geen financiering kan verkrijgen, gaat hij akkoord de wagen aan te kopen voor de contante prijs van 10 000 euro".