De Orde van Vlaamse Balies bezit alle intellectuele rechten op deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de OVB.