Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Het jaarlijkse kostenpercentage
 

Een belangrijke bepaling in de Wet Consumentenkrediet is het jaarlijkse kostenpercentage (art. 1,6° WCK). Het jaarlijkse kostenpercentage geeft aan hoeveel een consumentenkrediet in het totaal kost op jaarbasis. Dit betekent dus rekening houdend met alles wat u als consument moet terugbetalen: intresten, administratiekosten, commissies en eventueel ook de schuldsaldoverzekering. Naast deze kosten mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend. Dit percentage moet worden vermeld in alle kredietovereenkomsten en in alle reclame voor kredietverlening die in de vorm van cijfers gewag maakt van de kosten van het krediet. U kan dus, lopende het krediet, nagaan of de werkelijk aangerekende intresten en kosten het jaarlijkse kostenpercentage niet overschrijden.

 

Belangrijk is dat het maximale jaarlijkse kostenpercentage absolute grenzen stelt die op geen enkele wijze mogen worden overschreden. Anderzijds is dat wat jaarlijks maximaal is toegelaten, reglementair en kan niet gesanctioneerd worden.

 

In geval het wettelijke maximum van het jaarlijkse kostenpercentage wordt overschreden, worden de verplichtingen van de consument van rechtswege beperkt tot het ontleende bedrag of tot de prijs bij contante betaling. De consument behoudt het recht om in termijnen te betalen (art. 87 WCK).