Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Algemeen
 

Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een persoon zich ten aanzien van de kredietgever of een andere schuldeiser verbindt om de schuld van de kredietnemer of hoofdschuldenaar te betalen in het geval de kredietnemer/hoofdschuldenaar niet meer in staat is om zijn schuld te betalen. 

 

De kredietverlener zal meestal vragen dat iemand zich hoofdelijk en ondeelbaar borg stelt voor de schuld aangaan door de consument.


Hoofdelijk houdt in dat de kredietverlener zich, bij wanbetaling, rechtstreeks tot de borg kan wenden om terugbetaling te eisen.
 

Ondeelbaar betekent dat de kredietgever, in het geval dat er meerdere personen zich borg hebben gesteld, zich voor de volledige schuld tot een van de borgen kan wenden voor de terugbetaling van het volledige bedrag. Ondeelbaar betekent ook dat de erfgenamen van de borg bij zijn overlijden elk instaan voor de betaling van het volledige bedrag van de door hem gewaarborgde schuld.

 

Indien u zich borg heeft gesteld houdt dit in dat van zodra de kredietnemer/hoofdschuldenaar niet meer terugbetaalt, u verplicht bent het resterende saldo van de schuldvordering te betalen. Deze verplichting tot terugbetaling is van toepassing op de sommen die in de overeenkomst zijn vastgelegd, hoofdsom, interesten en kosten en loopt zolang de overeenkomst waarvoor u zich borg heeft gesteld, en niet volledig werd nagekomen door de hoofdschuldenaar.


Wanneer u zich borg heeft gesteld en uiteindelijk geheel of gedeeltelijk heeft moeten betalen, kan u zich wenden tot de oorspronkelijke kredietnemer-schuldenaar om betaling te eisen. In het geval dat er meerdere borgen waren voor dezelfde schuld en uiteindelijk u de schuld heeft betaald, kan u zich ook wenden tot de andere borgen om van ieder van hen het deel van de schuld terug te vorderen waarvoor zij in moeten staan.