Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Factuur Print
 

Beschrijvende staat van de geleverde goederen en/of diensten die een schriftelijke bevestiging inhoudt van het bestaan van een schuldvordering in geld die voortvloeit uit een overeenkomst omgoederen en/of diensten te leveren en die de schuldeiser door de wet of gebruik verplicht is aan zijn medecontractant mee te delen