Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Loonbeslag
 

Het kan gebeuren dat u als consument bepaalde leningen heeft aangegaan voor de aankoop van meubelen, auto, enzovoort maar dat u niet meer in staat bent om deze schulden af te betalen. U wordt geconfronteerd met schuldeisers die betaling eisen.


Eén van de mogelijke acties die een schuldeiser dan kan ondernemen is loonbeslag. 

Wat uw loon of vervangingsinkomen betreft kan de schuldeiser zich wenden tot uw werkgever of de instelling die u uitbetaalt en op uw loon of vervangingsinkomen beslag laten leggen. Maar er zijn beperkingen (artikelen 1409, § 1 en 1bis en 1411 Ger.W.). De berekening ervan verschilt naargelang van de omvang en het type van inkomen waarover uw beschikt:

 

a. Grensbedragen van het loonbeslag (bedragen op 1 januari 2010):

  • onder 978 euro kan men geen enkel beslag leggen;
  • op de schijf van 978,01 tot 1 050 euro: 20%;
  • op de schijf van 1 050,01 tot 1 159 euro: 30%;
  • op de schijf van 1 159,01 tot 1 268 euro: 40%;
  • meer dan 1 268 euro: 100%.

Bijvoorbeeld: u ontvangt een loon van 1 200 € netto. Dan bedraagt het bedrag dat in beslag kan genomen worden 63 €:
- 0 euro voor het gedeelte van uw loon tot 978 €
- 20% van 978,01 tot 1 050 € (hetzij 20% van 72 €): 14 €
- 30% van 1 050,01 tot 1 159 € (hetzij 30% van 109 €): 33 €
- 40% van 1 159,01 tot 1 200 € (hetzij 40% van 41 €): 16 €
- totaal= 62,20 €


b. Grensbedragen van het beslag op een vervangingsinkomen (bijvoorbeeld een invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering) (bedragen op 1 januari 2010)

  • onder 978 euro: geen beslag mogelijk;
  • op de schijf van 978,01 tot 1 050 euro: 20%;
  • op de schijf van 1 050,01 tot 1 268 euro: 40%;
  • meer dan 1 268,01 euro: 100%.

Bijvoorbeeld: u ontvangt een vervangingsinkomen van 1 200 €. Dan bedraagt het bedrag dat in beslag kan genomen worden 101 €
- 0 € voor het gedeelte van uw loon tot 978 €
- 20% van 978,01 tot 1 050 € (hetzij 20% van 72 €): 14 €
- 40% van 1.050,01 tot 1 268 € (hetzij 40% van 218 € ): 87 €
- totaal = 101 € 

 

Aan de grensbedragen van elke schijf die hierboven vermeld worden, moet nog 60 euro per kind ten laste worden toegevoegd.


De bovengenoemde beperkingen zijn echter niet van toepassing voor beslag voor onderhoudsbijdragen (ten aanzien van kinderen of echtgenoot).


Het is belangrijk dat u weet dat de schuldeiser zowel “bewarend (loon)beslag” als “uitvoerend (loon)beslag” kan laten leggen op uw loon.


Bewarend beslag op uw loon of vervangingsinkomen (zogenaamd bewarend beslag onder derden, artikel 1445 ev. Gerechtelijk Wetboek) kan gelegd worden door de schuldeiser op grond van een authentieke akte (d.w.z. een document dat door een openbaar ambtenaar, meestal een notaris, wordt opgesteld) of op grond van onderhandse stukken. De schuldeiser heeft dus geen voorafgaande machtiging van de beslagrechter nodig. Maar de schuldeisers die wil overgaan tot bewarend beslag moet wel twee zaken kunnen bewijzen: hoogdringendheid van deze procedure en het bestaan van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering. Eenmaal er bewarend beslag werd gelegd kan de schuldenaar niets meer ondernemen dat de rechten van de schuldeisers in het gedrang zou brengen. Het bewarend beslag op uw loon geldt gedurende drie jaar en kan worden vernieuwd. Tegen de beschikking van de rechter waarbij beslag wordt toegelaten, kan de schuldenaar (en iedere belanghebbende) derdenverzet aantekenen. Het derdenverzet heeft in principe geen schorsende werking.

 

Uitvoerend beslag op uw loon of vervangingsinkomen (zogenaamd uitvoerend beslag onder derden) wordt gelegd bij gerechtsdeurwaardersexploot. De schuldenaar kan wel verzet doen tegen een uitvoerend beslag binnen de vijftien dagen. Dit verzet heeft een schorsende werking ten aanzien van de afgifteverplichting van de schuldenaar.