Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Bewarend en uitvoerend beslag
 

Het kan gebeuren dat u als consument bepaalde leningen heeft aangegaan voor de aankoop van meubelen, auto, enzovoort maar dat u niet meer in staat bent om deze schulden af te betalen. U wordt geconfronteerd met schuldeisers die betaling eisen.

 

Een mogelijke actie die een schuldeiser kan ondernemen is een bewarend en uitvoerend beslag  (art. 1386-1402 Ger.W. ).
 

Als u niet reageert op de vraag van uw schuldeiser, kan er beslag gelegd worden op uw goederen. Dit betekent dat die schuldeiser via een procedure voor de rechtbank toestemming van de rechter kan krijgen om bewarend beslag op uw goederen te leggen. Hij kan zelfs, zonder toelating van een rechter nodig te hebben, namelijk wanneer hij beschikt over een schulderkenning of contract door u ondertekend, “bewarend beslag onder derden” laten leggen door een gerechtsdeurwaarder. Bijvoorbeeld bij uw bank, uw werkgever of enige andere persoon of instelling die nog geld aan u moet. Daarnaast kan de schuldeiser ook een vonnis bekomen waarmee uitvoerend beslag kan gelegd worden op uw goederen. In geval van bewarend beslag vrijwaart de schuldeiser slechts zijn rechten. In het geval van uitvoerend beslag kunnen de beslagen goederen worden verkocht waarbij de opbrengst aan de schuldeiser(s) zal toekomen. U mag de in beslag genomen goederen in geen geval wegmaken, verkopen, schenken of zelfs verbergen, u wordt door de wet beschouwd als hun bewaarder.

 

Let wel, de deurwaarder kan niet alles in beslag nemen. Hij kan geen beslag leggen op: bedden, linnengoed, linnenkasten, tafel en stoelen van de eetkamer, het fornuis, de koelkast, de wasmachine en de toestellen voor verwarming en verlichting. Hij kan evenmin beslag leggen op de voorwerpen die dienen voor uw kinderen en hun studies, op gezelschapsdieren en op datgene wat u absoluut nodig hebt voor uw beroep (art. 1408 Ger.W.). Er kan ook, binnen bepaalde grenzen, beslag worden gelegd op uw loon of vervangingsinkomen (loonbeslag of overdracht van loon).