Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Verzekeringsovereenkomsten
 

Vaak dient u als consument een verzekeringsovereenkomst te sluiten om diverse redenen: u koopt een auto, u wil een brandverzekering voor uw woning enz. De bescherming van de consument in het kader van verzekeringsovereenkomsten bestaat erin dat voor verzekeringsovereenkomsten met een duur van meer dan 30 dagen (dus niet bijvoorbeeld een overeenkomst die u sluit voor een huurwagen in het buitenland) en op voorwaarde dat de consument een door de verzekeraar voorondertekende polis of een verzekeringsaanvraag heeft ondertekend, elke partij de overeenkomst kan verbreken binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst door de verzekeraar van de voorondertekende polis of aanvraag. 

 

Een tweede bescherming van de consument in het kader van verzekeringsovereenkomsten bestaat wanneer de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst na het zich voordoen van een schadegeval wenst op te zeggen. Immers, een verzekeraar kan een verzekeringsovereenkomst na het voordoen van een schadegeval opzeggen, maar deze opzegging heeft slechts uitwerking na het zenden van een aangetekende brief en na het verstrijken van drie maanden van de dag die volgt op de afgifte van die brief ter post.

 

Een aparte regeling bestaat voor de opzegging na het zich voordoen van een schadegeval bij autoverzekeringen. De opzegging na een schadegeval zal niet meer mogelijk zijn wanneer de verzekeraar uitsluitend moet betalen op grond van de bijzondere vergoedingsregeling voor voetgangers of fietsers (zwakke weggebruikers). Bovendien, wanneer het om een verzekeringsovereenkomst gaat die verschillende waarborgen dekt en de verzekeraar in de polis bepaald heeft dat de opzegging van een waarborg eveneens zal gelden voor de andere waarborgen, kan deze clausule bij een ongeval op grond van de bijzonder vergoedingsregeling voor voetgangers en fietsers niet spelen.