Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Overeenkomsten van onbepaalde duur
 

In dit geval verbinden de partijen zich wederzijds tot het nakomen van hun verplichtingen voor een nog niet vastgelegde periode, waarvan wel het begin maar nog niet het einde is bepaald. De minimumduur van deze overeenkomst kan de wettelijke bepaalde minimumduur zijn, of, wanneer de wet daarover niets zegt, de “gebruikelijke” of de “redelijke” duur of de duur die partijen redelijkerwijze voor ogen stond wanneer zij hun contract maakten. De overeenkomst zal beëindigd kunnen worden door het in acht nemen van de bepalingen inzake de opzeg of beëindiging, in de wet, de gebruiken of de overeenkomst of wanneer die daarover niets zeggen door een “redelijke” opzegtermijn te respecteren.