Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Schriftelijke huurovereenkomst
 

Een huurovereenkomst moet sinds 15 juni 2007 verplicht schriftelijk worden afgesloten. Daarbij moeten volgende vermeldingen opgenomen worden in de overeenkomst: de identiteit van de partijen, begindatum van de overeenkomst, aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die worden verhuurd. Uiteraard moet ook het bedrag van de huur worden vermeld. 

 

In de gevallen waarin enkel een mondelinge overeenkomst wordt overeengekomen, kan u als huurder (maar ook de verhuurder kan dit doen) eisen dat een geschrift wordt opgesteld. U kan dit doen door de verhuurder aangetekend of bij gerechtsdeurwaarderexploot in gebreke te stellen. Indien binnen de acht dagen geen (volledig) schriftelijk contract werd opgemaakt, kan u de verhuurder via gerechtelijke weg verplichten om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen, te vervolledigen of te ondertekenen. U kan aan de rechter zelfs vragen dat het vonnis als huurovereenkomst geldt. In het laatste geval kan de rechter evenwel geen elementen opnemen waarover u vooraf geen akkoord had bereikt.