Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Woninghuur
 

Indien u een huurovereenkomst voor een woning die uw hoofdverblijfplaats zal worden, tekent, is het belangrijk dat u als huurder op de hoogte bent van de bescherming die aan de huurder door de wet wordt geboden. 

 

De huurwet is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient. [Wet van 20 februari 1991, zoals gewijzigd bij de Programmawet van 27 september 2006 (B.S. 28 december 2006), Wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) en Wet houdende bepalingen inzake woninghuur van 26 april 2007 (B.S. 5 juni 2007)]

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk verblijft.
De hoofdverblijfplaats wordt bepaald op basis van feitelijkheden zoals de plaats waarnaar u teruggaat na uw beroepswerkzaamheden, het energieverbruik en telefoonkosten enz. Let wel op, uw domicilieadres is niet noodzakelijk uw hoofdverblijfplaats.

 

De huurwet bepaalt een aantal dwingende bepalingen waarvan niet kan afgeweken worden. Het is dus belangrijk dat u bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst hiermee rekening houdt.