Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Transparante prijzen
 

Op 12 april 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de consumentenbescherming (hierna Wet Marktpraktijken) opgenomen in het Belgisch Staatsblad (BS 6 april 2010). Deze wet zal, overeenkomstig artikel 142, in werking treden 30 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet vervangt de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Wet Handelspraktijken).


Op de website vindt u meer uitleg over de wet die op 12 mei 2010 in werking treedt.
 


 

U heeft als consument altijd recht op transparante prijzen. Dit betekent dat de verkoper die een product of dienst aanbiedt, de prijs hiervan duidelijk moeten aanduiden zodat er voor u geen twijfel kan bestaan. De prijzen moet bovendien leesbaar en goed zichtbaar worden aangeduid. 

 • Bijvoorbeeld: een winkel waar een consument de prijs van een product enkel kan weten door gebruik te maken van scanners die in de winkel verspreidt liggen zal niet voldoen aan het criterium dat de prijs duidelijk, leesbaar en goed zichtbaar moet zijn. Bijvoorbeeld: de prijs voor een dienst vermeld in een folder verschilt van de prijs die wordt vermeld op de website van dezelfde verkoper. Deze prijs is dubbelzinnig en is geen transparante prijs.

   

Hetzelfde geldt indien de verkoper u een dienst aanbiedt. In elk geval moet de aangeduide prijs de totale prijs zijn, dit wil zeggen inclusief BTW en alle overige taksen en kosten van alle diensten die door u moeten worden betaald (art. 6 Wet Marktpraktijken).

 • Bijvoorbeeld: De recupelbijdrage (de bijdrage die verschuldigd is in het kader van afgedankte elektrische en elektronische apparaten) bij de aankoop van een elektrisch toestel moet reeds in de prijs verrekend zijn.

Het aanduiden van de prijzen van een product is eenvoudig. Het aanduiden van de prijs van een dienst daarentegen is niet zo eenvoudig. De wetgever onderscheidt twee soorten diensten (art. 5, § 2 Wet Marktpraktijken):

 1. Homogene diensten (art. 2,7° Wet Marktpraktijken)
  Dit zijn diensten waarvan de eigenschappen en de bepalingen identiek of gelijkaardig zijn, ongeacht de plaats van uitvoering of de persoon voor wie ze zijn bestemd (bijvoorbeeld herstellen van schoenen, ontwikkelen van een film, enzovoort). Bij homogene diensten moeten de tarieven aangeduid zijn: de verschillende diensten die de verkoper aanbiedt moeten met overeenstemmende prijzen worden voorgesteld.
   
 2. Niet-homogene diensten
  Dit zijn diensten met specifieke kenmerken (bijvoorbeeld herstellen van een dak, installatie van een keuken, herstellen van een auto enzovoort) waardoor het zeer moeilijk is om voor deze diensten één tarief aan te duiden. Voor dit type van dienst kan u als consument aan de verkoper vragen om een bestek op te maken. Dit bestek zal het u mogelijk maken om prijzen te vergelijken.